ชรินทร์ แช่มสาคร.

สฤษดิ์-สนธิ : ชะตาฟ้า-- ฤๅ-- คนลิขิต / โดย ชรินทร์ แช่มสาคร. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : กรีน-ปัญญาญาณ, 2550 [2007] - 200 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2550.

9789748102443


สฤษดิ์ ธนะรัชต์, จอมพล, 2451-2506.
สนธิ บุญยรัตกลิน, พล.อ., 2489-

DS570.5 / .ช46 2550ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544