เคน, ซูซาน.

พลังของคนเงียบในโลกที่ไม่เคยหยุดพูด / ซูซาน เคน เขียน ; นงนุช สิงหเดชะ แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2555 [2012] - 423 หน้า.

แปลจาก: Quiet : the power of introverts in a world that can’t stop talking.

9789740209966


บุคลิกภาพแบบปิด.
คนเก็บตัว.
บุคลิกภาพแบบเปิด.
มนุษยสัมพันธ์.

BF698.35.ป6 / ค73 2555

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)