กัญชิตา ประพฤติธรรม.

คู่มือจิตอาสา = Disability volunteer : สำหรับผู้ไม่พิการในความดี / Disability volunteer ผู้แต่ง กัญชิตา ประพฤติธรรม ; บรรณาธิการ วินย์ เมฆไตรภพ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ, 2555 [2012] - 119 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

ความหมายของคำว่า "จิตอาสา" -- ความสำคัญของอาสาสมัครกับคนพิการ -- อาสาสมัครกับการช่วยเหลือคนตาบอด -- อาสาสมัครกับการช่วยเหลือคนหูหนวก -- อาสาสมัครกับการช่วยเหลือคนบกพร่องทางสติปัญญา -- อาสาสมัครกับการช่วยเหลือคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว -- อาสาสมัครกับการช่วยเหลือคนออทิสติก -- อาสาสมัครกับการช่วยเหลือคนพิการทางจิต -- บทส่งท้าย -- รายชื่อเครือข่ายอาสาสมัครด้านคนพิการ.

9789744963895


อาสาสมัครในงานสังคมสงเคราะห์.
สังคมสงเคราะห์สำหรับคนพิการ.

HV40.42 / .ก62 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544