ดำรงค์ พิณคุณ.

เกากลยุทธ์ / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : เรสเตอร์ บุ๊ค, 2554 [2011] - 254 หน้า : ภาพสีประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554.

4P+4C+4E -- Brand -- Market share -- Planning & problem solving -- Management performance -- Organization status -- Organization policy -- Market leader -- Market attack strategy -- Market defense strategy -- Smart strategy -- Marketing success.

9786167492162


การตลาด -- การจัดการ.
การจัดการอุตสาหกรรม.

HF5415.13 / .ด642 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544