ประภัสสร วศินนิติวงศ์.

จงเป็นนายตัวเองแบบมีสติ / ประภัสสร วศินนิติวงศ์ เรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [ม.ป.ท.] : เต๋าประยุกต์, 2556 [2013] - 182 หน้า.

บทที่ 1 เปิดกว้าง -- บทที่ 2 เส้นทางของตัวเอง -- บทที่ 3 มั่นคงในหลักการ -- บทที่ 4 ปลดปล่อยความคิด -- บทที่ 5 มโนธรรม -- บทที่ 6 สง่าผ่าเผย.

9786167334615


การตระหนักตนเอง.
การดำเนินชีวิต -- แง่จิตวิทยา.
จิตวิทยาประยุกต์.

BF637.ต4 / ป46 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544