ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501-

มนตราอาเซียน / ธีรภาพ โลหิตกุล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2556 [2013] - 325 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

1 ลุ่มน้ำอิระวดี เมียนมาร์ (พม่า) -- 2 ลุ่มทะเลสาบเขมร กัมพูชา -- 3 ลุ่มนทีสีทันดร ลาว -- 4 ลุ่มน้ำหอม เวียดนาม -- 5 ลุ่มทะเลใต้ อินโดนีเซีย.

9789740211051


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS522.6 / .ธ638 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544