สหัสธิกร ศรีแก้ว.

การศึกษาความเป็นไปได้การเข้าร่วมโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) เพื่อการค้าคาร์บอนเครดิต : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (energy efficiency) ของอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม / โดย สหัสธิกร ศรีแก้ว. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 9, 112 แผ่น : ภาพประกอบ.

งานวิจัยเฉพาะเรื่อง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)


การค้าใบอนุญาตการปล่อยมลพิษ -- ไทย.
การลดคาร์บอน ไดออกไซด์ -- ไทย
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม -- การใช้พลังงาน -- ไทย.

HC79.ม4 / ส565 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544