อุรุดา โควินท์.

ผู้ชายในฝัน / อุรุดา โควินท์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ไรท์เตอร์, 2556 [2013] - 140 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9786167751092

PL4209.อ742 / ผ72 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544