วิษณุ เครืองาม, 2494-

เรื่องเล่าจากเนติบริกร. ชุดที่ 1, โลกนี้คือละคร / โลกนี้คือละคร วิษณุ เครืองาม. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2555 [2012] - 486 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2554.

9789740207962


วิษณุ เครืองาม, 2494-


สำนักนายกรัฐมนตรี.


รัฐมนตรี -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2536-2549.

JQ1746 / .ว573 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544