เออ, อิ๊งซุย.

รูปแบบสิริมงคลจากสวรรค์ของประเทศจีน / เออ อิ๊งซุย, เออ ชูจิง, และ เออ ตู่อี้ ; แปลโดย เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556 [2013] - 264 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2555.

สิริมงคลจากสวรรค์ -- มงคลจากพรรณไม้ -- มงคลจากสัตว์ต่าง ๆ -- วัตถุมงคล สิ่งของ และตัวอักษรจีน.

9786165086554


เครื่องหมายและสัญลักษณ์ -- จีน.

จีนศึกษา

GT3911.7.ก2 / อ75 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544