รายงานวิจัยต่อเนื่อง Real Estate Index / Real Estate Index รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ Report on the launching of Real Estate Projects โครงการ Real Estate Index โครงการดัชนีภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท, 2556- [2013-] - เล่ม. - รายเดือน. - ม.ค. 2556-


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ไทย -- วารสาร.
อสังหาริมทรัพย์ -- ไทย -- การตลาด -- วารสาร.

HD890.55.ก1 / ร64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544