อุรุดา โควินท์.

บ้านเกิด ครัวของเรา กับร้านในสวนลิ้นจี่ / อุรุดา โควินท์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2556 [2013] - [253] หน้า : ภาพประกอบ.

9786163011237

PL4209.อ742 / บ63 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544