คู่มือเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / จิตติวัฒน์ ทองนวล ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 7, ฉบับปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะบีทีเอสบุ๊ค จำกัด, 2555 [2012] - 417 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย -- บทที่ 2 กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 3 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- บทที่ 4 กฎหมายอาญา -- บทที่ 5 กฎหมายพิเศษ -- แบบฝึกหัด -- เฉลยแบบฝึกหัด -- เฉลยแบบฝึกหัดอย่างละเอียด.

9786169094050


กฎหมาย -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย -- ไทย -- การสอบเข้า -- คู่มือเตรียมสอบ.

KPT70 / .ค743 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544