การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียด = Caregiving to older persons : happiness and stress / Caregiving to older persons : happiness and stress คณะทำงาน รศรินทร์ เกรย์ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, [2556] [2013] - 178 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 409 . - เอกสารทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) ; หมายเลข 409. .

โครงการ "รายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจำปี" ภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุข และความเครียด -- การดูแลสามีหรือภรรยา -- การดูแลพ่อแม่ -- การดูแลยาย พ่อแม่ของสามี หรือพ่อแม่ของภรรยา -- การดูแลเพื่อน หรือนายจ้าง.

9786162792335


ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- ไทย.
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต -- ไทย.

HQ1064.ท9 / ก642 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544