ประภัสสร เสวิกุล, 2491-

ลอดลายมังกร / ประภัสสร เสวิกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 21. - กรุงเทพ : นานมีบุ๊คส์, 2555 [2012] - 312 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2533 ของ ดอกหญ้า.

9786167037202

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)