สุทธิมา ชำนาญเวช.

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Quantitative analysis / Quantitative analysis สุทธิมา ชำนาญเวช. - ฉบับพิมพ์ที่ 6, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2555 [2012] - 509 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 กำหนดการเชิงเส้น -- บทที่ 3 การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น -- บทที่ 4 ปัญหาควบคู่และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง -- บทที่ 5 ตัวแบบการขนส่ง -- บทที่ 6 ปัญหาการกำหนดงาน -- บทที่ 7 ตัวแบบพัสดุคงคลัง -- บทที่ 8 การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยเทคนิค Pert และ CPM -- บทที่ 9 ตัวแบบแถวคอย -- บทที่ 10 ตัวแบบการตัดสินใจ -- บทที่ 11 ทฤษฎีการแข่งขัน -- บทที่ 12 ตัวแบบการจำลองสถานการณ์ -- บทที่ 13 ตัวแบบมาร์คอฟ -- บทที่ 14 ตัวแบบการพยากรณ์ -- เฉลยแบบฝึกหัด.

9786167136448


การจัดการอุตสาหกรรม -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
การจัดการอุตสาหกรรม.

HD30.25 / .ส73 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544