รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม กับคำแปลภาษาอังกฤษ : ฉะบับกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. - [พระนคร] : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2476 [1933] - 23, 15 หน้า.

เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


รัฐธรรมนูญ -- ไทย.
Constitutions -- Thailand.

KPT2064.52475.ก6 / 2476

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544