กาพย์เห่เรือ : จากสมัยอยุธยาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556 [2013] - 317 หน้า : ภาพประกอบ.

อธิบายตำนานกาพย์เห่เรือ / พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ -- กระบวนพยุหยาตราชลมารคและการเห่เรือในพระราชพิธี / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ -- 1 เห่เรือ / พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร -- 2 กาพย์เห่เรือ / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย -- 3 กาพย์เห่เรือ / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว -- 4 กาพย์เห่เรือ / พระนิพนธ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ -- 5 กาพย์เห่เรือ / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว -- 6 กาพย์เห่เรือ / พระนิพนธ์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ -- 7 กาพย์เห่เรือ ฉลอง 25 พุทธศตวรรษ / ฉันท์ ขำวิไล -- 8 กาพย์เห่เรือ ฉลอง 25 พุทธศตวรรษ / หรีด เรืองฤทธิ์ -- 9 กาพย์เห่เรือสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี / ภิญโญ ศรีจำลอง, มนตรี ตราโมท และ เสรี หวังในธรรม -- 10 กาพย์เห่เรืองานสองร้อยปีแห่งสายสัมพันธ์ / ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา -- 11 กาพย์เห่เรือ เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ / คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ -- 12 กาพย์เห่เรือ รัชมังคลาภิเษก / คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ -- 13 กาพย์เห่เรือ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี 5 เมษายน 2539 / คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ -- 14 กาพย์เห่เรือ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี 7 พฤศจิกายน 2539 / คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ -- 15 กาพย์เห่เรือ เฉลิมพระเกียรติปีกาญจนาภิเษก / นาวาโท ทองย้อย แสงสินชัย -- 16 กาพย์เห่เรือ เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ / นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย -- 17 กาพย์เห่เรือเอเปค / นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย -- 18 กาพย์เห่เรือ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี / นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย -- 19 กาพย์เห่เรือ เฉลิมพระชนมพรรษา 80 ปี / นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย -- 20 กาพย์เห่เรือ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ / นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย -- 21 กาพย์เห่เรือ เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา / นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย.

9786165086936


เรือท้องแบน -- ไทย -- กวีนิพนธ์.
ขบวนแห่ -- ไทย -- กวีนิพนธ์.

GT4078.ก2 / ก634 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544