พูดดี ๆ : รวมบทสัมภาษณ์จากปากคนที่พูดแต่เรื่องดี ๆ / บรรณาธิการเล่ม อาทิตย์ เคนมี. - รวมพิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : Way of Book, 2556 [2013] - 301 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163290212


ไทย -- ภาวะสังคม -- สัมภาษณ์.
ไทย -- นโยบายสังคม -- สัมภาษณ์.

HN700.55.ก8 / พ733 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544