ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-

มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013] - 220 หน้า.

ข้อคิดทางอาญาที่น่าพิจารณา -- ลักษณะแห่งการกระทำในกฎหมายอาญา -- ความรับผิดทางอาญาโดยบังเอิญ -- หมายเหตุเกี่ยวกับทฤษฎีเงื่อนไข -- ผสมเทียม : ปัญหาการให้กำเนิดและการทำแท้ง -- ทางออกของแพทย์ในกรณีปลูกถ่ายอวัยวะมนุษย์ -- พยายาม (ข่มขืน) กระทำชำเรา : คำพิพากษาฎีกา vs หลักกฎหมาย -- ดำรงชีพจากรายได้ของหญิงค้าประเวณี (ม.286) -- กฎหมายฟอกเงิน-- กับโทษย้อนหลัง -- วิธีจับพระสึก -- การลงทัณฑ์สุดสัปดาห์ -- ปัญหาในการใช้กฎหมายต่างประเทศเป็นแนวทางเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย.

9786162691631


กฎหมายอาญา -- ไทย -- ปกิณกะ.

KPT3800 / .ท567 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544