ศุภลักษณ์ สนธิชัย.

เที่ยว 10 ประเทศอาเซียน / โดย ศุภลักษณ์ สนธิชัย. - พิมพ์ครั้งแรก. - [กรุงเทพฯ] : อทิตตา, 2555 [2012] - 215 หน้า : ภาพสีประกอบ.

Cambodia -- Brunei -- The Philippines -- Malaysia -- Myanmar -- Laos -- Vietnam -- Singapore -- Indonesia -- Thailand.

9786167063478


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS522.6 / .ศ744 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544