คีตฌาณ์.

ทางสายหมอก / คีตฌาณ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ปริ๊นเซส, 2550 [2007] - 494 หน้า.

9789749471814

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)