รายงานโครงการเรียนรู้และสังเกตการณ์กระบวนการทางศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน (Court watch) ประจำปี 2555-2556 / โดย สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (AIHR) ... [และอื่น ๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2556?] [2013?] - 132 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 จุดเริ่มต้นของโครงการการเรียนรู้และสังเกตการณ์กระบวนการทางศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน (Court Watch) -- 2 ภาพรวมของโครงการ Court Watch พ.ศ. 2556 -- บทที่ 3 ผลการสังเกตการณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- บทที่ 4 ผลการสังเกตการณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ -- บทที่ 5 ผลการสังเกตการณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- บทที่ 6 ผลการสังเกตการณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.


กระบวนการทางศาล -- ไทย.
สิทธิมนุษยชน -- ไทย.

KPT1629 / .ร64 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544