คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / บรรณาธิการเนื้อหา พจนก กาญจนจันทร. - [ปทุมธานี] : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013] - 119 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

หนังสือประกอบการสัมมนาทางวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ 'คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้' ในวันที่ 10 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.

จากนักล่ามาเป็นชาวนา จากข่าวป่ามาเป็นข้าวปลูก / พจนก กาญจนจันทร -- ข้าวและชาวนาไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง / ชลิตา บัณฑุวงศ์ -- คน ข้าว นา ควาย ในพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ แห่งทุ่งรังสิต / สุดแดน วิสุทธิลักษณ์.

9789744667045


พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.


ข้าว.
ชาวนา.
ข้าว -- ไทย.
ชาวนา -- ไทย.

SB191.ข6 / ค322 2556

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)