เขตศักยภาพการผลิตข้าวของประเทศไทย / สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ; ผู้ดำเนินการ กิ่งแก้ว คุณเขต ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556 [2013] - 122 หน้า : แผนที่สี. - เอกสารวิชาการกรมการข้าว .

9789744039675


ข้าว -- การเพาะปลูก -- ไทย.
อุตสาหกรรมข้าว -- ไทย.

SB191.ข6 / ข735 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544