ชนชาติไท / บรรณาธิการ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. - พิมพ์ครั้งแรก. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2556 [2013] - 447 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - ด้วยรัก ; เล่มที่ 2 . - ด้วยรัก ; เล่มที่ 2. .

รวมบทความในโอกาส ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา อายุ 72 ปี.

วิเคราะห์แหล่งกำเนิดของคนไทจากวัฒนธรรมไทเดิม / ยรรยง จิระนคร -- ประวัติศาสตร์ของตัวเขียนโบราณไทอาหม / กนกวรรณ ชัยทัต -- Preservation of Tai Manuscript Literature in Northeast India Problems and Prospect / Girin Phukon -- An Enduring Ancient Tai-Ahom Tradition / J.N. Phukan -- ความโทเมืองจากเมืองแถง / พิเชฐ สายพันธ์ -- Tracing the Footsteps of the Tai Ai Lao / Sai Aung Tun -- Search for Identity of the Greater Tai Nationality through the Medium of Ethno Botanical Study / Puspa Gogoi -- The Interdependence of the Concept Najiak-kwan-muang in Tai Culture : Steps towards Understanding / Oliver Raendchen -- "ระบบแม่" สู่ "ระบบพ่อ" ในสังคมจ้วงโบราณถูกเปลี่ยนผ่านด้วยการหักดิบ / อุษา โลหะจรูญ -- บันทึกการอ่าน "วัฒนธรรม" ชาวจ้วง / กอปร กฤตยากีรณ -- นางห่มเมือง แม่ต้นแบบของคนไทลุ่มน้ำพรหมบุตรและแม่น้ำโขง / ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์ -- "จ้วง" ในยูนนาน : ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการเมืองว่าด้วยพหุชาติพันธุ์ / ดำรงพล อินทร์จันทร์ -- พัฒนาการของรัฐไทยในตำนาน : กรณีเมืองยองในรัฐฉาน พุทธศตวรรษที่ 18-21 / แสวง มาละแซม.

9789749936306


ชาวไท -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
ชาวไท -- ประวัติ.

DS523.4.ท9 / ช326 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544