ศุภกิจ แย้มประชา, 2518-

ย่อหลักกฎหมายมรดก / ศุภกิจ แย้มประชา, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2556 [2013] - 208 หน้า.

บทที่ 1 มรดก การตกทอดแห่งมรดก ทายาท และความสามารถในการเป็นทายาท -- บทที่ 2 ทายาทโดยธรรม -- บทที่ 3 พินัยกรรม และผู้รับพินัยกรรม -- บทที่ 4 การเพิกถอน การตกไปและความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม -- บทที่ 5 การเสียสิทธิในการรับมรดก -- บทที่ 6 การจัดการมรดกและผู้จัดการมรดก -- บทที่ 7 การชำระหนี้ของกองมรดก การแบ่งมรดก และอายุความมรดก -- บทที่ 8 เบ็ดเตล็ด -- บทที่ 9 ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ.

9786163356192


มรดกและการรับมรดก -- ไทย.
พินัยกรรม -- ไทย.

KPT770 / .ศ74 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544