สุวรรณทัต / ธงทอง จันทรางศุ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท เอส.ซี.พริ้นท์แอนด์แพค จำกัด, 2556 [2013] - 142 หน้า : ภาพประกอบ.

ที่ระลึกในโอกาสรับพระราชทานนามสกุลสุวรรณทัต บรรจบหนึ่งร้อยปี 5 กรกฎาคม 2556.

9786163354228


สุวรรณทัต (นาม)

CS1259.ส7492 / 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544