เบื้องลึกคดี ไออาร์พีซี IRPC. ตอน 2, อุทธรณ์คำพิพากษา / เบื้องลึกคดี IRPC ตอน อุทธรณ์คำพิพากษา [บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)]. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท, [2555] [2012] - 232 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.


บริษัทไออาร์พีซี.


ล้มละลาย -- ไทย.
คดีและการสู้คดี -- ไทย.
การฟื้นฟูบริษัท -- ไทย.

KPT1942 / .บ853 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544