ประจักษ์ ก้องกีรติ.

และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / ประจักษ์ ก้องกีรติ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2556 [2013] - 31, 542 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดสยามพากษ์ ; ลำดับที่ 3. . - หนังสือชุดสยามพากษ์ ; ลำดับที่ 3. .

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2548 ของ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทที่ 1 สู่การเมืองวัฒนธรรมไทยสมัย 14 ตุลาฯ -- บทที่ 2 การก่อตัวทางสังคมของนักศึกษาและเครือข่ายวาทกรรมของปัญญาชน -- บทที่ 3 รัฐบาลทหารกับวัฒนธรรมสงครามเย็น : สงครามอินโดจีนกับการควบคุมความจริง -- บทที่ 4 การก่อตัวของกระแสการต่อต้านสงครามเวียดนาม : วาทกรรมจากภายนอก ความคิดประชาธิปไตย และกระแสชาตินิยม -- บทที่ 5 การรื้อฟื้นวาทกรรมจากอดีต : กษัตริย์ประชาธิปไตยและความคิดสังคมนิยม -- บทที่ 6 บทสรุป : แบบเรียนการเมืองวัฒนธรรมจาก 14 ตุลาฯ จากสงครามวาทกรรมสู่การเมืองบนถนนราชดำเนิน.

9786167667256


ขบวนการนักศึกษา -- ไทย.
นักศึกษาอุดมศึกษา -- กิจกรรมทางการเมือง -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2506-2516.
ไทย -- ภาวะสังคม -- 2506-2516.

LB3610 / .ป4414 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544