ธงชัย วินิจจะกูล.

ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง : ว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ / ธงชัย วินิจจะกูล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2556 [2013] - 15, 313 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167667225


ประชาธิปไตย -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2547-2555.

JQ1745 / .ธ2342 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544