เป็นเอก รัตนเรือง.

ประชาธิป'ไทย / เป็นเอก รัตนเรือง และภาสกร ประมูลวงศ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2556 [2013] - 296 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740212065


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ป726 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544