กิตติศักดิ์ มีสมสืบ, 2500-

เขมราฐ / ศักดิ์สิริ มีสมสืบ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท เปนไท พับลิชชิ่ง จำกัด, 2555 [2012] - 165 หน้า.

9786167374437

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544