สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์, 2521-

แอ่งน้ำกลางทะเลทราย / นิ้วกลม. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2555 [2012] - 271 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9789740210092

PL4209.ส448 / อ82 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544