ประเวศ วะสี, 2474-

มหาวิทยาลัยกับความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น : จุดเปลี่ยนประเทศไทย จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย / ประเวศ วะสี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.), 2552 [2009] - 32 หน้า : ภาพประกอบ.


ชุมชนกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย -- ไทย.
องค์กรชุมชน -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544