เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.

โค่นระบอบทักษิณ สร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม / ยุค ศรีอาริยะ. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557 [2014] - 62 หน้า : ภาพประกอบ.


ทุนนิยม -- แง่การเมือง -- ไทย.
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2556.

JQ1745 / .ท832 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544