วิจิตรมาตรา, ขุน, 2440-2523.

หลักไทย / โดย ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์). - ปรับปรุงใหม่. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2556 [2013] - 255 หน้า.

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายชาญ กาญจนาคพันธุ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556.

ภาคหนึ่ง -- ยุคโบราณประวัติ -- ยุคมัธยมประวัติ -- ยุคปัจจุบันประวัติ -- ภาคสอง -- ศาสนา -- ภาคสาม -- ไทยกับพระมหากษัตริย์ -- ภาคผนวก -- รัชกาลพระเจ้าแผ่นดิน -- ภาคผนวกของหนังสือหลักไทย.


ชาญ กาญจนาคพันธุ์, 2470-2556.
กาญจนาคพันธุ์ (นาม)


ไทย -- ประวัติศาสตร์.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- สมัยแรกเริ่มก่อน 1800.

DS571 / .ว614 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544