กฤษฎา เสกตระกูล.

ตามรอยวิถีเซียนลงทุน / กฤษฎา เสกตระกูล ผู้เขียน. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556 [2013] - 122 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2555.

ตามรอยวิถีเซียนลงทุน : การลงทุนแบบเน้นคุณค่าของ วอเร็น บัฟเฟตต์ -- ตามรอยวิถีเซียนลงทุน : การลงทุนหุ้นคุณค่า แบบเน้น P/E ต่ำของ จอห์น เนฟฟ์ -- ตามรอยวิถีเซียนลงทุน : การลงทุนแบบดันโด -- ตามรอยวิถีเซียนลงทุน : การลงทุนแบบเซียน VI ของ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร -- ตามรอยวิถีเซียนลงทุน : การลงทุนหุ้นห่านทองคำของ คุณเทพ รุ่งธนาภิรมย์.


การลงทุน.
การลงทุน -- ไทย.

HG4521 / .ก45 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544