พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์, 2552 [2009] - 24 หน้า.

ฉบับพิมพ์ซ้ำ.


การค้ามนุษย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT4378.ก312551ก4 / 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544