รายงานการติดตามการพิจารณาคดีกรณีกัมพูชายื่นคำร้องขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร 2505 / ของ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา. - [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2556] [2013] - 24, 237, [15] หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

ระหว่างวันที่ 15-19 เมษายน 2556 ณ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์.

รายงานการเดินทาง -- ภูมิหลังของคดีปราสาทพระวิหาร -- ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตีความคำพิพากษา -- การยื่นคำร้องของกัมพูชาให้ศาลโลกตีความคดีปราสาทพระวิหาร -- ข้อต่อสู้ของฝ่ายไทย -- กรณีกัมพูชายื่นคำร้องให้ศาลออกคำสั่งมาตรการคุ้มครองชั่วคราว -- สรุปประเด็นการแถลงด้วยวาจาของฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทย -- บทส่งท้าย -- ภาพทีมทนายฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชา -- องค์คณะผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ -- ภาพแผนที่สำคัญที่ทีมทนายไทยใช้ในการต่อสู้คดี -- ประมวลภาพการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ -- ภาคผนวก : คำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี พ.ศ. 2505 -- ลำดับเหตุการณ์คดีปราสาทพระวิหารและการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ.


ปราสาทเขาพระวิหาร.
ศาลโลก--การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ.


ไทย -- เขตแดน -- กัมพูชา.
กัมพูชา -- เขตแดน -- ไทย.

DS575.5.ก6 / ร652 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544