โกศัลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง, 2504-

กฎหมายจัดระเบียบการชุมนุม เสรีภาพในการชุมนุมเพื่อประโยชน์ของชาติ / Laws for the nation benefits on the bublic [i.e. public] assemble discipling and freedom of assembly โกศัลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012] - ก-ช, 104 แผ่น.

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.


เสรีภาพในการชุมนุม -- ไทย.

KPT2483 / .ก95 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544