กมลทิพย์ กรวิจิตรกุล, 2499-

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรม / Impact factors on the budgetary system of the Office of the Judiciary กมลทิพย์ กรวิจิตรกุล. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012] - ก-จ, 89 แผ่น.

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.


สำนักงานศาลยุติธรรม--การจัดสรรเงินและรายจ่าย.

KPT3528 / .ก944 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544