ส้ม เอกเฉลิมเกียรติ.

การสร้างวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำในประเทศไทย = Arising the immune protection of the children drowned in Thailand / Arising the immune protection of the children drowned in Thailand ผู้นิพนธ์ ส้ม เอกเฉลิมเกียรติ, สุชาดา เกิดมงคลการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2554 [2011] - 100 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786161107901


การจมน้ำ -- ไทย -- การป้องกัน.
เด็ก -- อัตราการตาย -- ไทย.
อุบัติเหตุของเด็ก -- ไทย -- การป้องกัน.

HB1323.จ432ท9 / ส45 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544