16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / สิบหกปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สู่ยุคดิจิทัล บรรณาธิการ จักร์กฤษ เพิ่มพูล. - กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2556 [2013] - 156 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

บทนำ -- 16 ปีแห่งการเปลี่ยนผ่าน สู่ยุคดิจิทัล -- บทความ -- สื่อสู่อนาคต คนเปลี่ยน สื่อปรับ / สกุลศรี ศรีสารคาม -- ทีวีดิจิทัลกับปัญหาผู้บริโภคในอนาคต / สารี อ๋องสมหวัง -- ทิศทางวารสารศาสตร์: เก็บตกจากงาน WAN-IFRA (3-5 มิถุนา) ที่กรุงเทพ / สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล -- บทบาทใหม่ ผลักดันสภาสื่อมวลชนอาเซียน / เกียรติชัย พงษ์พานิช -- การบริโภคข่าวหนังสือพิมพ์ของคนต่างวัยในสังคมไทย / บุบผา เมฆศรีทองคำ, ขจรจิต บุนนาค -- เกี่ยวกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- กำเนิดสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- บันทึกเจตนารมณ์ -- ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิกฯ -- ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน พ.ศ. 2553 -- แนวปฏิบัติเรื่อง การพาดหัวข่าวและตัวโปรยที่ใช้ภาษารุนแรง หยาบคาย -- แนวทางปฏิบัติเรื่อง การปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ -- แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอข่าวกีฬา -- ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอข่าวเกี่ยวกับชาติพันธุ์และศาสนา -- แนวปฏิบัติเรื่อง การรับเชิญไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ -- แนวปฏิบัติเรื่อง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ -- แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอข่าวและภาพถ่ายผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ -- แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม -- แนวปฏิบัติเรื่อง การนำเสนอข่าวและภาพข่าวบุคคลสาธารณะ -- แนวปฏิบัตเรื่อง แนวทางการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ -- แถลงการณ์ 4 องค์กรวิชาชีพสื่อ -- แถลงการณ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- สรุปเรื่องร้องเรียนสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2555 -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนเว็บไซต์ทีนิวส์, มุสลิมไทยโพสต์, กระปุกดอดคอม มติชน และแมเนเจอร์ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน ข่าวสดออนไลน์ เดลินิวส์ออนไลน์ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ไทยรัฐ และคม ชัด ลึก -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน หนังสือพิมพ์ในจังหวัดเชียงราย 15 ฉบับ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียน สื่อมวลชนที่ร่วมเดินทางไปต่างประเทศ.


สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.


จรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ -- ไทย.
สื่อมวลชน -- ไทย.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)