สมุดพก ส.ส. 2555-2556. [เล่มที่ 3] / สมุดพก ส.ส. '55-'56 (1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, ธีรพัฒน์ นาคนคร, ธนิก วิไลลักษณ์ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย, 2556 [2013] - 341 หน้า : ภาพประกอบ.

9786165517447


ผู้ตรากฎหมาย -- ไทย.

JQ1747.8 / .ส4734 2556 ล. 3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544