พรเพชร วิชิตชลชัย, 2491-

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / โดย พรเพชร วิชิตชลชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2555 [2012] - 583 หน้า.

บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 พยานหลักฐานในสำนวน -- บทที่ 3 กรณีที่ไม่ต้องนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริง -- บทที่ 4 ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาล (คำรับในคดีแพ่ง) -- บทที่ 5 คำท้า -- บทที่ 6 ข้อสันนิษฐาน -- บทที่ 7 คำให้การรับสารภาพ คำรับสารภาพ คำรับข้อเท็จจริงในคดีอาญา -- บทที่ 8 ภาระการพิสูจน์ -- บทที่ 9 ระเบียบพิธีการในการนำสืบพยานหลักฐาน -- บทที่ 10 การนำสืบพยานหลักฐานในคดีอาญาและบทตัดพยานหลักฐาน -- บทที่ 11 พยานบุคคล -- บทที่ 12 พยานผู้เชี่ยวชาญ -- บทที่ 13 พยานเอกสาร -- บทที่ 14 การสืบพยานบุคคลแทนเอกสารหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร -- บทที่ 15 พยานวัตถุ -- บทที่ 16 วิธีการพิเศษในการสืบพยาน -- บทที่ 17 หลักการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน.

9786167425474


พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT3542 / .พ45 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544