กิติกร มีทรัพย์.

เล่าเรื่องจากเรือนคลั่ง / กิติกร มีทรัพย์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2555 [2012] - 171 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740209843

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544