อนุรักษ์ นิยมเวช, 2507-

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน / อนุรักษ์ นิยมเวช. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2556 [2013] - 279 หน้า : ภาพสีประกอบ.


การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทย.

JQ1749.ก15 / อ366 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544