วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์.

เรื่อง(ไม่)สนุกในศาลรัฐธรรมนูญ / วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, [2557] [2014] - 242 หน้า : ภาพประกอบ.

ก่อนจะเข้าสู่ตำแหน่ง -- เข้าสู่กระบวนการสรรหา -- เริ่มทำงานในหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ -- คดีสำคัญอื่น ในปี 2551 -- คำแถลงการร่วมระหว่างไทย-กัมพูชา (Joint Communique) -- คดี "ชิมไป บ่นไป" -- คดี "ยุบ 3 พรรค" -- เหตุการณ์ในปี 2552 -- บทบาทของเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญ -- เตรียมย้ายที่ทำการ -- กฎหมายวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ -- คดีสำคัญในปี 2552 -- สัญญาณแห่งความยุ่งยากในปี 2553 -- เริ่มเข้าสู่ปี 2553 -- คดียุบพรรคประชาธิปัตย์เรื่องที่ 1 -- คดียุบพรรคประชาธิปัตย์เรื่องที่ 2 -- เริ่มปี 2554 -- เปลี่ยนตัวประธาน -- เริ่มงานในตำแหน่งประธาน -- คดีสำคัญในปี 2555 -- คดีคุณสมบัติ ส.ส. จตุพร พรหมพันธุ์ -- คดีแก้รัฐธรรมนูญโดยวิธีรื้อทิ้งทั้งฉบับ -- ควันหลงคดีมาตรา 68 -- ปัญหาในการลงมติในวาระ 3 -- กิจกรรมที่ว่างเว้น -- โครงการเผยแพร่ความรู้สู้ประชาชน -- โครงการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ -- ชีวิตครอบครัว -- ถึงเวลาอำลาตำแหน่ง -- ประวัติผู้เขียน.

9786163201102


ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2620 / .ว56 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544