สุรชาติ บำรุงสุข.

การต่อต้านการก่อความไม่สงบในมลายา : ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี = Counterinsurgency in Malaya : strategies and tactics / Counterinsurgency in Malaya : strategies and tactics สุรชาติ บำรุงสุข. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2554 [2011] - 41 หน้า : ภาพประกอบ. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 90 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 90. .


การก่อความไม่สงบ -- มาเลเซีย -- มาลายา.
การปราบปรามการก่อกบฏ -- มาเลเซีย -- มาลายา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544